Nahoru

Podmínky dopravy

Společnost Blachdom Plus s.r.o. v rámci zákaznických služeb nabízí dopravu výrobků a zboží vedenou v evidenci Blachdom Plus s.r.o. Dle dohodnutých podmínek lze zajistit dopravu na sklad nebo přímo na stavbu s možností vykládky hydraulickou rukou. 
 
Doprava, balné a manipulace jsou zpoplatněné a řídí se předem stanovenými podmínkami. Výše poplatku je vždy součástí nabídky. 

VŠEOBECNÉ POKYNY

Pokud vykládka není součástí objednávky (vykládka hydraulickou rukou), Dodavatel neručí za způsob vyložení zboží. Odběratel je povinen zajistit vykládku tak, aby vyložení neohrožovalo kvalitu dodané zboží, v opačném případě odběrateli může být zamítnutý nárok na záruku. Vozidlo dodavatele nesmí čekat na vykládku víc jak 30min. V opačném případě dodavatel si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s opožděním tj. 500kč bez DPH jednorázově. O termínu dodání zboží je odběratel informován s dostatečným předstihem – avízo min. 1 den před dodáním zboží. Pokud dodavatel bude nucen dopravit zboží zpět (sklad dodavatele), bude účtován jednorázový poplatek 2.000kč bez DPH. Vykládka musí proběhnout v lehce přístupném místě pro vozidlo dodavatele. Při dodání zboží autem s hyd. rukou bude účtován jednorázový příplatek ve výši 1.000,-kč bez DPH.