Nahoru

Podmínky dopravy

Společnost Blachdom Plus s.r.o. v rámci zákaznických služeb nabízí dopravu výrobků a zboží vedenou v evidenci Blachdom Plus s.r.o. Dle dohodnutých podmínek lze zajistit DOPRAVU ZDARMA nebo DOPRAVU Z PŘÍPLATKEM.

I. DOPRAVA ZDARMA

Hodnota jednorázové zakázky musí překročit 30.000,- kč bez DPH. Doprava bude provedena v termínu, který potvrdí dodavatel – max. do 5 prac. dní od realizace (výroby) objednaného zboží, není li dohodnuto jinak. Zboží bude dodáno na předem určené místo. Jedná se o jedno odběrní místo pro jednu zakázku. Nelze uplatnit refakturaci nákladu v případě vlastního odvozu. Zakázky lze spojit tak, aby jejich hodnota překročila 30.000,-kč bez DPH. Podmínkou dodání je jedno dodací místo. Není – li dohodnuto jinak, doprava nebude realizovaná, pokud odběratel nemá uhrazené stávající závazky vůči dodavateli.

II. DOPRAVA S PŘÍPLATKEM

Pokud jednorázová hodnota zakázky není vyšší než 30.000,- kč bez DPH lze dohodnout dopravu dle podmínek stanovených dopravcem, externím dopravce nebo zásilkovou službou. Minimální výše příplatku se stanovuje na 1.200,-kč bez DPH/zakázka/místo. Za objednávky do 50m2 krytiny bude účtován poplatek za množství ve výši 500,-kč bez DPH. Příplatek bude součástí konečné faktury odběratele za objednané zboží. Doprava bude provedena v termínu, který potvrdí dodavatel – do 5 pracovních dnů od realizace (výroby) objednaného zboží. Zboží bude dodáno na předem určeném místě. Jedná se o jedno odběrní místo pro jednu zakázku. Dodávka kusových zásilek bude účtovaná dle sazeb určených přepravní firmou. Není – li dohodnuto jinak, doprava nebude realizovaná, pokud odběratel nemá uhrazené stávající závazky vůči dodavateli.

III. VŠEOBECNÉ POKYNY

Pokud vykládka není součástí objednávky (vykládka hydraulickou rukou), Dodavatel neručí za způsob vyložení zboží. Odběratel je povinen zajistit vykládku tak, aby vyložení neohrožovalo kvalitu dodané zboží, v opačném případě odběrateli může být zamítnutý nárok na záruku. Vozidlo dodavatele nesmí čekat na vykládku víc jak 30min. V opačném případě dodavatel si vyhrazuje právo účtovat náklady spojené s opožděním tj. 500kč bez DPH jednorázově. O termínu dodání zboží je odběratel informován s dostatečným předstihem – avízo min. 1 den před dodáním zboží. Pokud dodavatel bude nucen dopravit zboží zpět (sklad dodavatele), bude účtován jednorázový poplatek 1.000kč bez DPH. Vykládka musí proběhnout v lehce přístupném místě pro vozidlo dodavatele. Při dodání zboží autem s hyd. rukou bude účtován příplatek ve výši 600,-kč bez DPH.